Skriv och rita – “old school”

Digitala verktyg går alldeles utmärkt att kombinera med klassiska verktyg som t.ex. papper och penna.

Skaffa ett stativ för smartphones och placera videokameran ovanför ett pappersark. Använd mobilens handsfree som mikrofon. Starta inspelningen och släpp loss kreativiteten.

Sudda gärna och justera under inspelning, det går att öka hastigheten på videon senare i redigeringen, och då märks knappt pauser och misstag.

Stoppa inspelningen och för över videon till din dator.

Importera videon till ett videoredigeringsprogram, som t.ex. Camtasia.

Redigera och justera materialet.

Du kan komma att behöva läsa in en ny röst till den redigerade inspelningen, eftersom ljud och bild kommer i osynk vid ökad hastighet. Prova dig fram.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: