Powerpoint-design för videoföreläsningar

 

smartphone and ppt

Tänk dig att du ska producera en undervisningsvideo baserad på en gammal Powerpoint-presentation anpassad för klassrumsundervisning.

Föreställ dig sedan att den stora projektorduken du är van att visa dina presentationer på istället byts ut mot skärmarna på dina elevers och studenters smartphones.

Vidare kan du fundera över vad det innebär att eleverna och studenterna ser din föreläsning utan din närvaro. Om något är oklart eller otydligt i videoföreläsningen är de ensamma med sina frågor, åtminstone tills du svarar på deras mail eller tills nästa gång ni ses fysiskt i klassrummet.

En Powerpoint som ska ingå i en video måste designas enligt vissa riktlinjer och rekommendationer för att fungera optimalt för digitalt lärande.

Följ bloggen och den här kategorin för att lära dig mer om Powerpoint-design för videoföreläsningar!

Rubriker för planerade inlägg:

  • Längd
  • Format
  • Typsnitt, marginaler, färg, och kontrast
  • Bildkvalitet
  • Bilder och proportioner
  • Bilder och vanliga format
  • Bilder och copyright

: j

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: