Happy deal?

Hur mycket av innehållet i vår utbildning styrs av läromedelsföretagen, och vilka möjligheter har lärarna, i en allt mer digitaliserad utbildning, att själva skapa ett personligt och individanpassat läromedel åt sin skola, elever och studenter?

Är det inte risk att vi får en slags snabbmats-utbildning när läromedelsföretag, med ett stort vinstintresse, tillåts att producera och distribuera skolornas läromedel i allt större utsträckning? Ett läromedel som dessutom kanske är beroende av en dyr, och i värsta fall, också krånglig teknisk utrustning för att kunna användas.

Tänk om hälften av skolornas budget, för att köpa in läromedel, istället investerades i en långsiktig plan för att utbilda lärare, och ge dem tillräckligt med resurser för att kunna producera skolans alldeles egna läromedel. Ett läromedel som varje skola kan sätta sin personliga prägel på, som kan återanvändas om och om igen, och som lätt kan uppdateras med nytt material. Elever och studenter kan förstås också hjälpa till att skapa läromedel tillsammans med sina lärare. Det kan samtidigt bidra till ett mer aktivt och laborativt lärande – “win & win!”

I förlängningen går det lätt att föreställa sig ett nationellt och gemensamt “repository”, en webb-plattform där skolor och universitet delar med sig av sitt egenproducerade läromedel, och lär sig av varandra. Allt för ett mer hållbart, inkluderande, skalbart, och lustfyllt lärande för våra lärare, elever och studenter.

J.T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: