Just a video?

I have previously mentioned that video and film in education are nothing new. But in recent years, digitalization has led to an explosive increase in the use of audiovisual learning materials of various kinds. There are those who claim that video is an overly passive teaching material, and it definitely can be. A video createdContinue reading “Just a video?”

Bara en video?

Jag har tidigare pratat om att video och film i utbildningen inte är något nytt. Digitaliseringen har dock lett till att användningen av audiovisuella läromedel ökat explosionsartat under de senaste åren. Det finns de som hävdar att video är ett alltför passivt läromedel, och det kan det definitivt vara, inget snack om det. En videoContinue reading “Bara en video?”