Lärolabbet – barnprogrammet

Varför ska du lära dig saker, till vilken nytta? Det är några av frågorna som ligger till grund för barnprogrammet Lärolabbet. Med hjälp av mediepedagogik och storytelling tar vi reda på olika saker och labbar med både digitala och fysiska hjälpmedel. Avsnitten riktar sig framför allt till lärare och elever i grundskolan, och videorna är speciellt anpassade för att kunna visas på smartphones och mindre skärmar.

%d bloggers like this: